Picture1

Lĩnh vực hoạt động

G3 Media cung cấp các dịch vụ truyền thông thương hiệu đa dạng và khác biệt, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm về sự hiệu quả và chuyên nghiệp.

Lợi thế của G3Media

Lĩnh vực hoạt động

image

Dịch vụ truyền thông chính sách

Tư vấn và quản trị chiến lược truyền thông thương hiệu

Tư vấn và quản trị thương hiệu cá nhân (Nhân hiệu)

Đào tạo truyền thông trong doanh nghiệp và tổ chức

Quản trị truyền thông trong khủng hoảng

Sản xuất và kinh doanh nội dung đa phương tiện

Vận hành, phát triển các kênh truyền thông

Truyền thông Marketing sản phẩm – dịch vụ