image

Ông Vũ Đức Thành

Giám đốc Sản xuất nội dung đa phương tiện

_

image

Tiểu sử

_