image

Ông Nguyễn Sỹ Cương

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyên Đại biểu Quốc hội khoá 14 – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội khoá 14  

image

Tiểu sử

Ông sinh ngày 3 tháng 11 năm 1961, quê quán ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giáo dục
  • Giáo dục phổ thông: 10/10
  • Cử nhân Đại học Luật
  • Cao cấp lí luận chính trị
Sự nghiệp

Ông gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 17 tháng 12 năm 1986.

Ông từng là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14 tỉnh Ninh Thuận, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội khóa 14 nhiệm kì 2016-2021, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ (Đại biểu chuyên trách: Trung ương).

Đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14