image

Bà Anh Vân

Giám đốc G3 Media phía Nam

Nhà báo – Chuyên gia Truyền thông thương hiệu 

20 năm hoạt động trong lĩnh vực Báo chí – Truyền thông – Thương hiệu. Có kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn lớn như CEO Group và Bamboo Airways

image

Tiểu sử

_