Picture1
  • duyen
  • 19/06/2023

TS. Bùi Sĩ Lợi

TS. Bùi Sĩ Lợi Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ Kinh tế, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội khóa XII, XIII,...
  • duyen
  • 19/06/2023

TS. Trương Văn Phước

TS. Trương Văn Phước Tiến sĩ Kinh tế học Tiến sĩ Kinh tế, Thành viên Tổ Tư văn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ; Thành viên Hội...
  • duyen
  • 19/06/2023

TS. Nguyễn Đình Cung

TS. Nguyễn Đình Cung Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ Kinh tế, Thành viên Tổ Tư văn Kinh tế của Thủ tướng Chính phủ nguyên Viện trưởng Viện...
  • duyen
  • 19/06/2023

TS. Võ Trí Thành

TS. Võ Trí Thành Tiến sĩ Kinh tế Tiến sĩ, chuyên gia kinh tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển thương hiệu và cạnh tranh; nguyên Phó...
  • duyen
  • 19/06/2023

LS. Trương Thanh Đức

Luật sư Trương Thanh Đức Luật sư Giám đốc điều hành Công ty Luật ANVILaw Fire, Trong tài viên, thanh viên Hội đồng khoa học. Trung tâm Trọng...