Picture1
  • duyen
  • 27/06/2023

Ông Nguyễn Sĩ Cương

Ông Nguyễn Sỹ Cương Chủ tịch Hội đồng quản trị Nguyên Đại biểu hiện Quốc hội khóa 14 - Phó chủ ủy ủy ban Đối ngoại của Quốc...
  • duyen
  • 27/06/2023

Ông Phạm Trung Tuyến

Ông Phạm Trung Tuyến Ủy viên Hội đồng quản trị Phạm Trung Tuyến, bút danh Lão Phạm, là nhà báo, Phó giám đốc kênh VOV Giao thông Quốc gia – Đài...
  • duyen
  • 23/06/2023

Bà Anh Vân

Bà Anh Vân Giám đốc G3 Media phía Nam Nhà báo - Chuyên gia Truyền thông thương hiệu 20 năm hoạt động trong lĩnh vực Báo chí -...